Trang chủ » Tag Archives: SERPs là gì? Thuật ngữ SERP trong ngành SEO

Tag Archives: SERPs là gì? Thuật ngữ SERP trong ngành SEO

SERPs là gì? Thuật ngữ SERP trong ngành SEO

SERPs là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Search Engine Results Page dùng để chỉ những trang kết quả được các bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing ..) trả về khi một ai đó thực hiện một truy vấn tìm ... Xem thêm »