Trang chủ » Tag Archives: RSS Feeds là gì

Tag Archives: RSS Feeds là gì

RSS feeds là gì?

RSS feeds là gì?

RSS feeds là gì? RSS là viết tắt của Really Simple Syndication (hay Rich Site Summary.) – Cung cấp thông tin thực sự đơn giản. RSS cho phép bạn đăng ký ở một blog hoặc website, và khi có thông tin mới từ website ... Xem thêm »