Trang chủ » Tag Archives: Quản trị mạng Microsoft Windows

Tag Archives: Quản trị mạng Microsoft Windows

Quản trị mạng Microsoft Windows

Quản trị mạng Microsoft Windows XemTải xuống Hiểu được các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCP/IP. Hiểu được các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch, Router, ... Xem thêm »