Trang chủ » Tag Archives: NODE.JS LÀ GÌ?

Tag Archives: NODE.JS LÀ GÌ?

NODE.JS LÀ GÌ?

NODE.JS LÀ GÌ?

Node.js là một nền tảng (Platform) phát triển độc lập được xây dựng ở trên Javascript Runtime của Chrome. Chúng ta có thể xây dựng được các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng mở rộng. Node.js ... Xem thêm »