Trang chủ » Tag Archives: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Tag Archives: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) XemTải xuốngMô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô ... Xem thêm »