Trang chủ » Tag Archives: Mbook quản trị mạng

Tag Archives: Mbook quản trị mạng

Mbook quản trị mạng

Mục tiêu Giúp học viên biết các đặt địa chỉ bộ thông số IP theo yêu cầu Hướng thực hiện Start => Settings => Network Connections. Chọn Properties card mạng tương ứng muốn đặt địa chỉ IP Chọn Properies của Internet ... Xem thêm »