Trang chủ » Tag Archives: Mạng truyền tải quang

Tag Archives: Mạng truyền tải quang

Mạng truyền tải quang

Mạng truyền tải quang Xem Tải xuống Gồm 4 chương: Chương 1: Hệ thống thông tin quang WDM Chương 2: Khuyếch đại quang Chương 3: Truyền tải IP/WDM Chương 4: Một số công nghệ, kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trong ... Xem thêm »