Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn Website Bán CD qua Mạng internet

Tag Archives: Mã nguồn Website Bán CD qua Mạng internet

Mã nguồn Website Bán CD qua Mạng internet

1. Mô tả : Đây là chương trình quảng cáo buôn bán CD và VCD các loại  trên mạng ,chương trình được viết bằng ngôn ngữ JSP kết hợp với Servlet,cơ sở dữ liệu được quản lý bằng Mysql Server,Web Server được cài đặt là Tomcat Apache. Rất hữu ích ... Xem thêm »