Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP

Tag Archives: Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP

Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP

1. Mô tả : Mã nguồn Web Quản Lý  Quản lý thư viện gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, quản lý sách, tên tác giả, đọc giả, ngày mượn sách, ngày trả sách, thống kê số lượng sách…Rất hữu ... Xem thêm »