Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn Web bán Hàng bằng Java 2 Platform

Tag Archives: Mã nguồn Web bán Hàng bằng Java 2 Platform

Mã nguồn Web bán Hàng bằng Java 2 Platform

  1. Mô tả : Dùng công nghệ J2EE và công cụ UML Rational Rose để xây dựng web hán hàng. Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. 2. Ngôn Ngữ : Java 2 Platform 3. Database : Microsoft SQL   ... Xem thêm »