Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn Phần mềm Quản Lý Thiết Bị Viễn Thông

Tag Archives: Mã nguồn Phần mềm Quản Lý Thiết Bị Viễn Thông

Mã nguồn Phần mềm Quản Lý Thiết Bị Viễn Thông

1. Mô tả : quản lý đường truyền, đấu mới đường truyền, đổi luồng đường truyền, hủy bỏ đường truyền. Thông kê các thiết bị, liệt kê biến động thiết bị…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ ... Xem thêm »