Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Tâm Đức

Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Tâm Đức

Mã nguồn phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Tâm Đức

1. Mô tả : Mã nguồn phần mềm Quản Lý Nhà Thuốc Tâm Đức gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, tên thuốc, nhà sản xuất, xuất kho, nhập thuốc, người mua thuốc, loại thuốc được bán, thông kê…Rất hữu ích ... Xem thêm »