Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Quản lý nhà sách

Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Quản lý nhà sách

Mã nguồn phần mềm Quản lý nhà sách

1. Mô tả :  Mã nguồn Phần mềm Quản lý nhà sách gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, thông tin sách, tác giả, loại sách, nhập sách, giá bán, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt ... Xem thêm »