Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn Phần mềm Quản Lý Nhà Hàng

Tag Archives: Mã nguồn Phần mềm Quản Lý Nhà Hàng

Mã nguồn Phần mềm Quản Lý Nhà Hàng

1. Mô tả : chương trình quản lý nhà hàng gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, doanh mục hàng hóa, danh sách bàn, nhập hàng, đặt bàn, ca làm việc… Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công ... Xem thêm »