Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Quản lý khách sạn Kim Anh

Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Quản lý khách sạn Kim Anh

Mã nguồn phần mềm Quản lý khách sạn Kim Anh

1. Mô tả : Mã nguồn phần mềm Quản lý khách sạn Kim Anh gồm các chức năng sau : Danh mục phòng, thông tin khách hàng, ngày đặt phòng, trả phòng, dịch vụ, loại phòng, thiết bị, hóa đơn, thống kê…Rất hữu ... Xem thêm »