Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn phần mềm nhận Đặt Hàng Gia Công

Tag Archives: Mã nguồn phần mềm nhận Đặt Hàng Gia Công

Mã nguồn phần mềm nhận Đặt Hàng Gia Công

1. Mô tả : Khách hàng ký các đơn đặt hàng để gia công các sản phẩm nào đó, nguyện liệu do khách hàng cung cấp để sản xuất. Tính lượng nguyên liệu đầu vào.Phần mềm quản lý việc đặt hàng, thanh toán, công ... Xem thêm »