Trang chủ » Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Nhận dạng vân tay

Tag Archives: Mã nguồn phần mềm Nhận dạng vân tay

Mã nguồn phần mềm Nhận dạng vân tay

1. Mô tả : Mã nguồn phần mềm Nhận dạng vân tay gồm các chức năng sau : so sánh dấu vân tay trước và sau, trả về kết quả giống nhau hay khác nhau, ứng dụng vào công nghệ bảo mật…Rất hữu ... Xem thêm »