Trang chủ » Tag Archives: Luận văn Phần mềm Quản lý Nhà sách

Tag Archives: Luận văn Phần mềm Quản lý Nhà sách

Luận văn Phần mềm Quản lý Nhà sách

1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng Phần mềm Quản lý Nhà sách gồm các chức năng sau : Quản lí người dùng, quản lý sách, tác giả, số lượng, đơn giá, quản lý nhà xuất bản, lập phiếu nhập sách, phiếu bán sách, tra ... Xem thêm »