Trang chủ » Tag Archives: Kỹ năng lập kế hoạch

Tag Archives: Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng lập kế hoạch

GIỚI THIỆU Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. ... Xem thêm »