Trang chủ » Tag Archives: Kiến thức cơ bản về Web Hosting

Tag Archives: Kiến thức cơ bản về Web Hosting

Kiến thức cơ bản về Web Hosting

1. Web Hosting (hay lưu trữ web) là gì? Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là ... Xem thêm »