Trang chủ » Tag Archives: Joomla 1.7.4 nâng cấp bảo mật

Tag Archives: Joomla 1.7.4 nâng cấp bảo mật

Joomla 1.7.4 nâng cấp bảo mật

Nhóm phát triển joomla vừa công bố bản nâng cấp 1.7.4 nâng cấp bảo mật, có 4 vấn đề bảo mật đc nâng cấp trong phiên bản này Low Priority – Core – Information Disclosure. More information » Medium Priority – ... Xem thêm »