Trang chủ » Tag Archives: Import ảnh từ nguồn bên ngoài vào WordPress

Tag Archives: Import ảnh từ nguồn bên ngoài vào WordPress

Import ảnh từ nguồn bên ngoài vào WordPress

Khi post bài trong WordPress nhiều khi bạn cần sử dụng rất nhiều ảnh từ website khác hoặc ở 1 nơi lưu trữ khác tạm thời (ví dụ imgur.com) nhưng muốn tiết kiệm thời gian khi download từng ảnh và ... Xem thêm »