Trang chủ » Tag Archives: HTML la gi

Tag Archives: HTML la gi

HTML là gì ?

HTML là gì ?

HTML là gì? HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language. HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các trang Web. Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML. Nó cho phép người dùng tạo và cấu trúc các phần, đoạn văn, tiêu đề, liên ... Xem thêm »

Những điều cần để thiết kế website

Ngoài những thứ quan trọng khác phải chuẩn bị ra như domain, web host, chiến lược phát triển, chủ đề trang web … công cụ để thiết kế một website cũng rất quan trọng. Dưới đây là những công cụ tối thiểu mà một webmaster tương ... Xem thêm »