Trang chủ » Tag Archives: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Tag Archives: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Xem Tải xuống Trước khi đưa một tín hiệu thông tin điện vào một sợi quang , tín hiệu điện đó phải được biến đổi thành sóng ánh sáng (có bước sóng 850 , 1310 hoặc 1550 ... Xem thêm »