Trang chủ » Tag Archives: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tag Archives: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006)   STT SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN GHI GHÚ CẤP I CẤP II       LOẠI 1: TÀI ... Xem thêm »