Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

Tag Archives: Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa XemTải xuốngTài liệu “Toán rời rạc” được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán rời rạc của các tác giả trong nhiều năm tại khoa ... Xem thêm »