Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình thu nhận yêu cầu

Tag Archives: Giáo trình thu nhận yêu cầu

Giáo trình thu nhận yêu cầu

Giáo trình thu nhận yêu cầu Xem Tải xuống Hệ thống có biên (boundary) hình chữ nhật phân tách hệ thống khám bệnh với những actor bên ngoài hệ thống khám bệnh với những actor bên ngoài ™Một sự tổng quát hóa (generalization) ... Xem thêm »