Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình Powerpoint toàn tập – SSDG

Tag Archives: Giáo trình Powerpoint toàn tập – SSDG

Giáo trình Powerpoint toàn tập – SSDG

Giáo trình Powerpoint toàn tập – Nhóm SSDG Chương 1:Tổng Quan Về Microsoft Powerpoint Chương 2: Thiết Lập Và Hiệu Chỉnh Phiên Trình Bày Chương 3: Làm Việc Với Các Đối Tượng Của Slide Chương 4: Cách Thiết Lập Slide, ... Xem thêm »