Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình Matlab cơ bản

Tag Archives: Giáo trình Matlab cơ bản

Giáo trình Matlab cơ bản

Giáo trình Matlab cơ bản XemTải xuống a.Các lệnh cơ bản: Lệnh mesh và surf tạo ra lưới và mặt 3D từ ma trận  số liệu. Gọi ma trận số liệu là z mà mỗi phần tử của nó z(i, j) xác định tung độ  của mặt thì mesh(z) tạo ra một lưới có màu thể hiện mặt z còn surf(z) tạo ra  một mặt có màu z.    b. Đồ thị các hàm hai biến: Bước thứ nhất để thể hiện hàm 2 biến  z=f(x,y) là tạo ma trận x và y chứa các toạ độ trong miền xác định của hàm.  Hàm meshgrid sẽ biến đổi vùng xác định bởi 2 vec tơ x và y thành ma trận x  và y. Sau đó ta dùng ma trận này để đánh giá hàm.  Ta khảo sát hàm sin(r)/r. Để tính hàm trong khoảng ‐8 và 8 theo x và y  ta chỉ cần chuyển một vec tơ đối số cho meshgrid:  Xem thêm »