Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng

Tag Archives: Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng

Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng

Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng Xem Tải xuống Ðây làmộtmạch mà độlợicủamạchrất nhỏ ởtầnsố thấp cho đếnmộttầnsố nào đó (gọi làtầnsốcắt) thì tín hiệumới qua đượchết. Nhưvậy tácdụngcủamạchlọc thượng thông ngượcvớimạchlọchạ thông. *Mạchlọc ... Xem thêm »