Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình kỹ năng quản lý thời gian

Tag Archives: Giáo trình kỹ năng quản lý thời gian

Giáo trình kỹ năng quản lý thời gian

Nội dung chính   Trình bày:  1. Lưu Hưng Chương – Thời gian lãng phí và tác hại của nó – Sự khác biệt trong cách phân chia thời gian giữa nhân viên trung bình và nhân viên giỏi – ... Xem thêm »