Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên

Tag Archives: Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên

Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên

Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên XemTải xuốngGiáo trình kiểm toán viết về hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh từ cơ bản đến những vấn đề chuyên sâu, dành cho SV ngành ... Xem thêm »