Trang chủ » Tag Archives: Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện

Tag Archives: Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện

Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện

Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện Xem Tải xuống Khái quát chương trình.2 Cài đặt chương trình.3 Khởi động chương trình.7 Vẽ sơ đồ nguyên lý (schematic) .8 Thiết kế mạch in (PCB).19 Xuất thành file In.30 Tạo ... Xem thêm »