Trang chủ » Tag Archives: Giáo án Hình chiếu trục đo

Tag Archives: Giáo án Hình chiếu trục đo

Giáo án Hình chiếu trục đo

Giáo án Hình chiếu trục đo XemTải xuống Đặc điểm phương chiếu Phương chiếu l không vuông góc với mp chiếu Hệ số biến dạng p = r = 1 và q = 0,5 Hình chiếu của hình tròn Vòng tròn ... Xem thêm »