Trang chủ » Tag Archives: Framework là gì?

Tag Archives: Framework là gì?

Framework là gì?

Framework là gì?

Framework là gì? Framework – Phần mềm khung – là một bản tóm tắt trong đó phần mềm cung cấp chức năng chung, có thể được thay đổi có chọn lọc bằng mã do người dùng viết thêm. Một framework cung ... Xem thêm »