Trang chủ » Tag Archives: Điều khiển Logic và PLC

Tag Archives: Điều khiển Logic và PLC

Điều khiển Logic và PLC

Điều khiển Logic và PLC Xem Tải xuống Một hàm y = f(x1, x2, …xn) với các biến x1, x2, xn chỉ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1 và  hàm y cũng chỉ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1 thì ... Xem thêm »