Trang chủ » Tag Archives: Database là gì?

Tag Archives: Database là gì?

Database là gì?

Database là gì?

Database là gì? Database được gọi là Cơ sở dữ liệu, là một bộ sưu tập dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập từ hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu phức tạp hơn, chúng được phát triển ... Xem thêm »