Trang chủ » Tag Archives: data mining pdf

Tag Archives: data mining pdf

Tài liệu, giáo trình Khai phá dữ liệu (Data Mining)

Khai phá dữ liệu là một bước của quá trình khai thác tri thức (Knowledge Discovery Process), bao gồm: Xác định vấn đề và không gian dữ liệu để giải quyết vấn đề (Problem understanding and data understanding). Chuẩn bị dữ liệu ... Xem thêm »