Trang chủ » Tag Archives: CÔNG NGHỆ PHYTOREMEDIATION

Tag Archives: CÔNG NGHỆ PHYTOREMEDIATION

CÔNG NGHỆ PHYTOREMEDIATION

CÔNG NGHỆ PHYTOREMEDIATION Xem Tải xuống Phytovolatilization: Đây được hiểu là biện pháp sử dụng thực vật để hút các chất ô nhiễm, sau đó những chất ô nhiễm này sẽ được biến đổi và chuyển vào trong thân sau đó lên ... Xem thêm »