Trang chủ » Tag Archives: Code PHP backup dữ liệu mysql

Tag Archives: Code PHP backup dữ liệu mysql

Code PHP backup dữ liệu mysql

Đây là đọan code để backup dữ liệu database được lưu dưới dạng file mysql Tạo file  có tên  là backup.php  và  chèn  đọan code này  vào . Giả  sử   mình chạy dưới local  có  thông  tin: host : localhost user ... Xem thêm »