Trang chủ » Tag Archives: Cơ bản về BJT và phân cực BJT

Tag Archives: Cơ bản về BJT và phân cực BJT

Cơ bản về BJT và phân cực BJT

Cơ bản về BJT và phân cực BJT Xem Tải xuống 1. Những thay đổi trong độ lợi dòng 2. Đường tải 3. Điểm làm việc (điểm hoạt động) 4. Phát hiện bão hòa 5. Khóa BJT 6. Phân cực phát 7. ... Xem thêm »