Trang chủ » Tag Archives: cài đặt

Tag Archives: cài đặt

Hướng dẫn thêm công cụ Google Dịch vào website

Để thêm một biên dịch viên vào website của bạn như Google Dịch (Google Translator)  không phải là một điều quá khó . Khi hiện tại có nhiều lựa chọn để bạn cài đặt một  Google language Translator vào website của mình ... Xem thêm »

Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT

Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT XemTải xuống Trong mạng Windows NT có các quyền người dùng (User right) sau: Log on locally: người sử dụng có thể được truy nhập từ máy chủ. Shutdown the system: người ... Xem thêm »