Trang chủ » Tag Archives: Cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop

Tag Archives: Cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop

Cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop

Khi sử dụng Photoshop cơ bản, rất nhiều bạn ngại sử dụng Pen tool vì không kiểm soát được cách vẽ của nó, điều này gây khó khăn trong một số trường hợp tạo vùng chọn và vẽ những shape ... Xem thêm »