Trang chủ » Tag Archives: Cách dùng hàm RANK trong EXCEL

Tag Archives: Cách dùng hàm RANK trong EXCEL

Cách dùng hàm RANK trong EXCEL

Hàm RANK trong EXCEL giúp ta sắp xếp vị trí và trả về thứ hạng cho giá trị trong Danh sách EXCEL. Bạn cũng có thể dùng thao tác Sắp xếp dữ liệu trong EXCEL để có thể nhìn thấy chiều ... Xem thêm »