Trang chủ » Tag Archives: Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel

Tag Archives: Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel

Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel

Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel tương tự hàm COUNTIF Công dụng hàm COUNTIFS trong excel: Hàm COUNTIFS() đếm tổng số ô thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện truyền vào.  Không phân biệt chữ  hoa hay chữ thường. Cú pháp hàm ... Xem thêm »