Trang chủ » Tag Archives: Cách di chuyển hàng trong Word 2013

Tag Archives: Cách di chuyển hàng trong Word 2013

Cách di chuyển hàng trong Word 2013

Khi thác tác với các bảng biểu trong word có các dòng trong bảng còn lộn xộn, chưa xếp đúng thứ tự, cần sắp xếp các dòng lại. Nếu gõ lại dữ liệu thủ công bằng tay thì rất mất ... Xem thêm »