Trang chủ » Tag Archives: Các công thức tài chính kế toán

Tag Archives: Các công thức tài chính kế toán

Các công thức tài chính kế toán

Các công thức tài chính kế toán XemTải xuốngTỷ số nợ trên vốn cổ phần (D/E). D/E = (Trái phiếu + Cổ phiếu ưu đãi )/ Vốn cổ phần Tỷ lệ này phản ánh mối tương quan giữa nợ dài ... Xem thêm »