Trang chủ » Tag Archives: Các câu lệnh cơ bản trong MySQl

Tag Archives: Các câu lệnh cơ bản trong MySQl

Backup và Restore MySQL Database bằng câu lệnh

Nếu bạn đang sử dụng MySQL database, chắc chắn bạn sẽ không mong muốn dữ liệu của bạn bị mât. Do vậy việc backup MySQL database thường xuyên là cần thiết. Bạn có thể đơn giản hóa bằng cách sử ... Xem thêm »