Trang chủ » Tag Archives: Các cách loại bỏ /category/ trong URL wordpress

Tag Archives: Các cách loại bỏ /category/ trong URL wordpress

Các cách loại bỏ /category/ trong URL wordpress

Nếu một người mới sử dụng wordperss không thuần thục sẽ nhận thấy dễ dàng khi tạo một chuyên mục wordpress thì sẽ có đường dẫn là: http://domain.com/category/ten-chuyen-muc/ Khi nhìn thấy đường dẫn đó thì mình nghĩ các bạn sẽ muốn bỏ ... Xem thêm »